Neft və qaz hasilatı

Strateji hədəflər:

Neft və qaz ehtiyatlarının genişləndirilməsi üçün geoloji kəşfiyyat işlərini sürətləndirmək, minimum xərc tələb edən əməliyyatların tətbiq olunması ilə səmərəliliyi artırmaq və regionda ən səmərəli neft və qaz hasilatçısına və ixracatçısına çevrilmək üçün ehtiyatların maksimum səviyyədə monetizasiyasına nail olmaq. Bununla bağlı:

* “Shahdəniz 2” layihəsi üzrə qaz ixacının Türkiyəyə 2018-ci ildə, Avropaya isə   2020-ci ildə həyata keçirilməsi;
* Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tərkib hissəsi olan Cənub Qafqaz Boru Kəmərinin 2018-ci ildə istismara verilməsi;
* Trans-Anadolu Boru Kəmərinin (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) qəbul olunmuş iş qrafiki çərçivəsində istismara verilməsi (müvafiq olaraq 2018-ci və 2020-ci illər).