Daxili və xarici siyasət

Strateji hədəflər:

* İqtisadi və siyasi islahatları davam etdirmək.

* Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək;

* Qonşu dövlətlər və ümumilikdə bütün dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında bərabərhüquqlu münasibətlər qurmaq, mövcud münasibətləri inkişaf etdirmək.

* Əsas prioritetlərdən biri kimi ölkənin hərbi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyəti davam etdirmək,

* Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq həyata keçirmək. Müasir texnologiyaları Azərbaycana gətirmək.

* Müsəlman aləmində Azərbaycanın barışdırıcı, əlaqələndirici missiyasını davam etdirmək.