Mənzil təminatı

Strateji hədəflər:

Ölkədə mənzil ehtiyacının azaldılması, müvafiq sosial infrastrukturun tikintisini təmin etmək. Bununla bağlı:

- İpoteka kreditləri ilə mənzil təminatının ən azı 3 dəfəyədək artırılması.

Planlar:

* 2018-ci ildə 4 min ailə - 20 min köçkün yeni evlərlə təmin ediləcək.