Səngəçal elektrik stansiyası istifadəyə verildi

24 dekabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Səngəçal elektrik stansiyası istifadəyə verildi.