Azərbaycanın təşəbbüsü ilə "Bakı prosesi" dialoq platforması irəli sürüldü

2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində təşkil olunan Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransına Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 10 islam ölkəsi dəvət edildi və bu konfransda “Mədəniyyətlərarası dialoqunun təşviqinə dair "Bakı Bəyannaməsi” qəbul edildi.