M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı açıldı

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci il yanvarın 15-də M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialının açılması barədə Sərəncam imzalanmışdır. Hazırda filialda 3 fakültə - filologiya, kimya və tətbiqi riyaziyyat fakültələri fəaliyyət göstərir.