“Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı–2009” mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı oldu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Bu tədbir, İslam dünyasının, İslam mədəniyyətinin birləşməsi, bir-birinə daha da yaxın olması üçün öz müsbət rolunu oynayacaqdır.