“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası təsdiqləndi

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2012-ci il  Fərmanı ilə təsdiq edilimşdir.  “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası ölkə həyatının bütün sahələrində inkişaf siyasətinin əsas strateji hədəflərini özündə ehtiva edir və onun həyata keçirilməsi məqsədli dövlət proqramları vasitəsi ilə gerçəkləşdiriləcək.