Heydər Əliyev mərkəzi açıldı

10 may 2012cı ildə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışı tutur.