Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT martın 21-i Beynəlxalq Novruz günü elan etdi

23 fevral 2010-cu ildə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT martın 21-i Beynəlxalq Novruz günü elan etdi.